Zagrebački holding HrvatskiEnglishMapa weba
 

Informacije za izlagače

POZIVNO PISMO
PRIJAVA I OPĆI UVJETI IZLAGANJA
TIPOVI UREĐENJA PROSTORA
PODACI ZA UNOS U KATALOG
PONUDA ZA OGLAŠAVANJE U KATALOGU SAJMA
NARUDŽBENICA OGLASNOG PROSTORA U KATALOGU SAJMA
CJENIK OSNOVNIH SAJAMSKIH USLUGA
CJENIK OSNOVNIH SAJAMSKIH USLUGA - EURO
CJENIK OSNOVNIH TEHNIČKIH USLUGA
CJENIK OSNOVNIH TEHNIČKIH USLUGA - EURO