Zagrebački holding HrvatskiEnglishMapa weba
 

Akreditacije

Zamolba za akreditacije (u wordu ili pdf formatu) mora sadržavati imena novinara i tehničara koji će pratiti sajam i mora biti potpisana od strane urednika.

Zamolbe za akreditacije molimo slati sa službenog maila na službenom zahtjevu jer se u suprotnom neće odobravati.

Press akreditacije izdavat će se svakom novinaru s potpisanog zahtjeva tijekom Sajma uz predočenje novinarske ili redakcijske iskaznice.

Svaki novinar akreditaciju može podignuti samo za sebe.

Zagrebački velesajam ima pravo u svakom trenutku zatražiti od akreditiranih novinara dokaz objave izvještaja sa sajma za koji je dobio akreditaciju.