Zagrebački holding HrvatskiEnglishMapa weba
 

Misija i vizija

Misija Zagrebačkog velesajma

Zagrebački velesajam komunikacijska je platforma koja organizacijom sajmova i događanja promiče i umrežava gospodarstvo Grada Zagreba i Republike Hrvatske s europskim i vaneuropskim okruženjem.

Izjava o misiji: Zagrebački velesajam - srce poslovne i društvene komunikacije Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Vizija Zagrebačkog velesajma

Ponovno postati nacionalno i međunarodno središte poslovne i komunikacijske izvrsnosti i inovativnosti.

Izjava o viziji: Nacionalno i međunarodno središte poslovne i komunikacijske izvrsnosti i inovativnosti.

Strateški ciljevi - Samoodrživost poslovanja i liderstvo u regiji:

1. Održivo poslovanje Podružnice
2. Prostorni redizajn
3. Strateško savezništvo

Zagrebački velesajam sastavnica je Zagrebačkog holdinga koja svojim djelovanjem doprinosi ostvarenju misije Društva.Misija Zagrebačkog holdinga

Učinkovito  pružanje komunalnih usluga i drugih urbanih servisa odgovornim korporativnim poslovanjem orijentiranim na postizanje i zadržavanje zadovoljstva svih uključenih nositelja interesa 

Izjava o misiji: Omogućavamo Zagrepčanima i lokalnoj zajednici zdrav, ugodan i siguran urbani život. Svaki dan. 

Vizija razvoja Zagrebačkog holdinga

Postati sinonim ugodnog, organiziranog i zdravog življenja u Zagrebu, primjer izvrsnosti u pružanju javnih usluga te pokretač, promicatelj i nositelj poslovnog razvoja Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Izjava o viziji: Biti pouzdan član zagrebačkih obitelji i pozitivna energija gradskog života.

Temeljne vrijednosti Zagrebačkog holdinga

Trajno opredjeljenje za korporativnu odgovornost i poslovnu izvrsnost s ciljem postizanja optimalne ponude, cijene i kvalitete usluga, operativne efikasnosti, unapređenja ugodnosti gradskog života te zadovoljstva korisnika, radnika, vlasnika, društvene i poslovne zajednice.