Zagrebački holding HrvatskiEnglishMapa weba
 

Natječaji

    Datum objave: Rok za dostavu:
JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda
za postavljanje i korištenje dva vanjska reklamna
LED ekrana na lokaciji Avenija Većeslava Holjevca u Zagrebu
19. 6. 2017. 7. 7. 2017.
NATJEČAJ broj 1/2017. za prikupljanje
pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora 
18. 4. 2017. 28. 4. 2017.