Dentex

Find out more
Informacije za izlagače
PRIJAVA IZLAGANJA
TIPOVI UREĐENJA PROSTORA
PODACI ZA UNOS U KATALOG
CJENIK OSNOVNIH SAJAMSKIH USLUGA
CJENIK OSNOVNIH SAJAMSKIH USLUGA (euro) 
CJENIK OSNOVNIH TEHNIČKIH USLUGA
CJENIK OSNOVNIH TEHNIČKIH USLUGA (euro)

Informacije za izlagače
PRIJAVA IZLAGANJA
TIPOVI UREĐENJA PROSTORA
PODACI ZA UNOS U KATALOG
CJENIK OSNOVNIH SAJAMSKIH USLUGA
CJENIK OSNOVNIH SAJAMSKIH USLUGA (euro) 
CJENIK OSNOVNIH TEHNIČKIH USLUGA
CJENIK OSNOVNIH TEHNIČKIH USLUGA (euro)