Medicina i tehnika

Find out more
Program izlaganja
MEDICINA REHABILITACIJA
Uređaji i aparati Ortopedska i invalidska pomagala
Instrumenti Aparati za terapiju
Medicinski pribor Naprave za rehabilitaciju
Potrošni materijal Njega bolesnika
Prevoji i oblozi Terapijske i rehabilitacijske ustanove
Opremanje medicinskih ustanova Sport i rekreacija
Odjeća i obuća za zdravstvene djelatnike Usluge
Usluge u medicini DIJAGNOSTIKA
Vozila za medicinske intervencije Klinička kemija
FARMACIJA Imunologija
Lijekovi Hematologija/histologija/citologija
OTC preparati Mikrobiologija
Dijetetski proizvodi Infektologija
Vitamini Laboratorijski aparati
Homeopatski pripravci Uređaji i pribor
Medicinska kozmetika Potrošni materijal
Sanitetski materijal Oprema za laboratorije
Namještaj i oprema za ljekarne PROGRAM ZA STARIJE OSOBE
Oprema za farmaceutsku industriju Smještaj za starije osobe
OPTIKA Opremanje prostora
Okviri za dioptrijske naočale Njega i usluge
Leće i oprema OSTALO
Naočale za razne namjene Informatička podrška
Oprema i pribor za naočale Bolnice, klinike, poliklinike, ordinacije
Oprema za optičke laboratorije Institucije i udruženja
Instrumenti za oftalmologiju i optometriju Nastavna sredstva i literatura
Sirovine Ostalo

Program izlaganja
MEDICINA REHABILITACIJA
Uređaji i aparati Ortopedska i invalidska pomagala
Instrumenti Aparati za terapiju
Medicinski pribor Naprave za rehabilitaciju
Potrošni materijal Njega bolesnika
Prevoji i oblozi Terapijske i rehabilitacijske ustanove
Opremanje medicinskih ustanova Sport i rekreacija
Odjeća i obuća za zdravstvene djelatnike Usluge
Usluge u medicini DIJAGNOSTIKA
Vozila za medicinske intervencije Klinička kemija
FARMACIJA Imunologija
Lijekovi Hematologija/histologija/citologija
OTC preparati Mikrobiologija
Dijetetski proizvodi Infektologija
Vitamini Laboratorijski aparati
Homeopatski pripravci Uređaji i pribor
Medicinska kozmetika Potrošni materijal
Sanitetski materijal Oprema za laboratorije
Namještaj i oprema za ljekarne PROGRAM ZA STARIJE OSOBE
Oprema za farmaceutsku industriju Smještaj za starije osobe
OPTIKA Opremanje prostora
Okviri za dioptrijske naočale Njega i usluge
Leće i oprema OSTALO
Naočale za razne namjene Informatička podrška
Oprema i pribor za naočale Bolnice, klinike, poliklinike, ordinacije
Oprema za optičke laboratorije Institucije i udruženja
Instrumenti za oftalmologiju i optometriju Nastavna sredstva i literatura
Sirovine Ostalo