Zakup

Saznajte više
Ugostiteljstvo
Djelatnost Zakupnik Paviljon/Zgrada Kat Kontakt - Tel
Ugostiteljstvo GASTRO L.P. RK prizemlje 01/6554 377
Ugostiteljstvo ISSAION d.o.o. (Caffe bar PAF) Zgrada Carine Prizemlje 091/9255 795
Ugostiteljstvo "OZ", caffe bar, Ivoreks d. o. o. Južni ulaz Prizemlje 091/5014 116
Ugostiteljstvo JELAČIĆ BROZ -ALWAYS OPI Caffe bar Song Zgrada Carine Prizemlje 01/6530 978
Ugostiteljstvo MARKO ZORIĆ vl.obrta "Z2" Caffe bar SIMPLE Južni ulaz Prizemlje 098/488 237
Ugostiteljstvo PLAHI-LUCIJA d.o.o. - PLAHUTER Objekt sj.od paviljona 6 Prizemlje 01/6503 100