Konferencije, seminari, prezentacije

NAJAVLJUJEMO:
 
23. Međunarodno savjetovanje o zaštitu materijala i industrijskom finišu "KORMAT 2018" (klik na link)
Hrvatsko društvo za zaštitu materijala priprema konferenciju koja će se održati 25. 4. 2018. 


www.fsb.hr/hdzama

Seminar "KOORDINATORI ZAVARIVANJA" (klik na link)
Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja u suradnji s FSB-Katedrom za zavarene konstrukcije  održat će ovaj seminar 26. 4. 2018.
Koordinatori su ujedno  najposjećeniji seminar tijekom kojega se očekuje sudjelovanje 100 - 120 stručnjaka s područja zavarivanja.

http://www.hdtz-cws.com