O nama

Saznajte više
Direkcija

URED DIREKTORICE DRUŠTVA
Telefon: 01/6503 223, zv.uprava@zv.hr

Služba za financije i računovodstvo
Telefon: 01/6503 291

Odjel za pravne poslove
Telefon: 01/6503 324

Služba za tehničke poslove
Telefon: 01/6503 234

Odjel za zakup prostora
Telefon: 01/6503 275

Odjel za fizičko tehničku zaštitu
Telefon: 01/6503 314

Pisarnica
Telefon: 01/6503 292