O nama

Saznajte više
Ured direktorice Društva

URED DIREKTORICE DRUŠTVA
Telefon: 01/6503 223, zv.uprava@zv.hr

Služba za računovodstvo, financije i kontroling
Telefon: 01/6503 291

Služba za ljudske resurse, pravne i opće poslove
Telefon: 01/6503 324

Služba za tehničke poslove i poslovnu informatiku
Telefon: 01/6503 522

Odjel za zakup prostora
Telefon: 01/6503 257

Odjel za sigurnost i zaštitu na radu
Telefon: 01/6503 314

Pisarnica
Telefon: 01/6503 292