Press

Saznajte više
2. TEHNOLOŠKA KONFERENCIJA

Kompanija Tehnix vodeća je eko industrija u Republici Hrvatskoj i EU, kojom postiže ciljeve kružne ekonomije, a svoja tehnološka dostignuća prezentiraju na sajmu EMAT koji se odvija u okviru Proljetnih sajmova Zagrebačkog velesajma. 

Razvili su strojeve, opremu i tehnologije kojima se na najbolji način vrši industrijska reciklaža komunalnog otpada. Na razvoju novih tehnologija radili su više od petnaest godina za što su dobili stotine priznanja i odličja iz cijelog svijeta.

Osim u izložbenom dijelu, Tehnix je održao i 2. tehnološku konferenciju na Zagrebačkom velesajmu na kojoj su bili prisutni domaći i EU stručnjaci za zaštitu okoliša, predstavnici Ministarstva zaštite okoliša Republike Hrvatske i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; Đuro Horvat, predsjednik Tehnixa; Siniša Radiković, Prekom Prelog; Ivan Jurešić, Ponikve Krk; Enver Tahirović, Komunalno Konjic; Viktor Sinovčić, Vikos Sisak; Heribert Gisch, Dr. Gisch Consult; Rahip Dochi, Higijena Skopje; Dubravko Rogale, HATZ i Slobodan Stanojević, Zelenilo Beograd.

Moderator konferencije bio je Marijan Kavran.

Ciljevi konferencije su ubrzati i unaprijediti u RH sustave održivog gospodarenja komunalnim otpadom na najbolji način te osigurati ekonomski, ekološki i socijalni razvoj jedinica lokalne samouprave.

Tehnixovim rješenjima moguće je izdvojiti osam vrsta sirovina: plastika, karton, papir, PET, MET, tekstil, staklo i metal. Također, razvijena je i metoda kompostiranja koja omogućuje proizvodnju eko komposta iz organskog otpada u dva mjeseca.

Na konferenciji je promoviran priručnik za tehnološki postupak proizvodnje eko komposta kao i prezentacija strojeva, opreme i tehnologije prerade.

"Gospodarenje otpadom vrlo je odgovoran industrijski posao", rekao je Đuro Horvat. Dalje navodi da Republika Hrvatska koristeći nove tehnologije može postati lider Europske unije u gospodarenju otpadom. Razvile su se nove tehnologije  kojima možemo postići ciljeve kružne ekonomije i dobiti suglasnost za financiranje reciklažnih sustava za održivo gospodarenje komunalnim otpadom na nacionalnom planu te investicijskim fondovima EU.

Veliko iskustvo, znanje i razvoj novih tehnologija za zaštitu okoliša omogućili su da na globalnom tržištu ostvarujemo veliki interes za primjenu MBO-Te nove tehnologije kojom se postiže kružno gospodarstvo.

To je tehnološka inovacija reciklaže u održivom gospodarenju komunalnim otpadom. Europska komisija podržava one tehnologije koje daju najbolji stupanj reciklaže, a to je MBO-Te tehnologija industrijske reciklaže razvijena u kompaniji Tehnix, rekao je Horvat.