Press

Saznajte više
BIODINAMIČKA POLJOPRIVREDA

Predavanje na temu Biodinamičke poljoprivrede održala je danas dr. sc. Dijana Posavec, dipl. ing., ravnateljica Centra dr. Rudolfa Steinera.

Biodinamika je oblik poljoprivrede koja nadilazi uzgoj usjeva bez pesticida. Naziv biodinamika potječe od latinskih riječi BIOS, što znači život i DYNAMIS, što znači energija.

Biodinamička poljoprivredna proizvodnja holistički je pristup poljoprivredi i poštuje načelo "Jedno gospodarstvo – jedan organizam“.

Temeljni rad u biodinamici je stvaranje humusa i revitalizacija tla. Ovaj vid poljoprivrede je samoodrživ jer sve što je potrebno jednom gospodarstvu ono samo proizvodi.  Biodinamička poljoprivreda prakticira se gotovo stoljeće, na svim kontinentima, a temeljena je na idejama Rudolfa Steinera.

Na početku predavanja osvrnula se na Europski zeleni plan. Težnja je da Europa bude prvi klimatski neutralan kontinent. Poljoprivreda je važna za društvo, brigu o okolišu i gospodarstvo Europske Unije. U okviru zajedničke poljoprivredne politike zauzima se za ambiciozan pristup održivosti. U proračunu EU do 2027,godine veliki dio sredstava namijenjen je za održavanje poljoprivrede, prirodnih resursa i okoliša.

EU ima jasne ciljeve koje žele postići do 2030. godine: smanjiti upotrebu pesticida u poljoprivredi EU za %0%, smanjiti upotrebu umjetnih gnojiva za 20%, smanjiti upotrebu antibiotika kod uzgoja životinja za 50% te obnoviti prirodna staništa na najmanje 10% poljoprivrednog zemljišta EU.

Osvrnula se i na nagrade koje su dobili poljoprivrednici. Europska organizacija zemljoposjednika nagradila je biodinamičku farmu Černelić za izniman doprinos razvoju poljoprivrednih metoda koje štite tlo i okoliš. Također su primili i nagradu Rural Inspiration Awards od Europske komisije i Europske mreže za ruralni razvoj za poljoprivredu prihvatljivu prirodi.  Europska komisija nagradila je i Davida Pejića, direktora najstarijeg eko imanja Zrno u Hrvatskoj za najboljeg ekološkog proizvođača u EU.

Danas biodinamički pokret obuhvaća tisuće regenerativnih vrtova, farmi, ranča, voćnjaka i vinograda, u širokom rasponu klime, ekološkom kontekstu i ekonomskim uvjetima na svim kontinentima svijeta. Osim u poljoprivredi biodinamika se provodi i u kulinarstvu. Restoran „Bernarda“ u Varaždinskim toplicama nudi jedinstvenu ponudu baziranu na biodinamičkim namirnicama.