Press

Saznajte više
EDUKATIVNI ZOO VRT NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU
Zoološki vrt grada Zagreba jedini je zoološki vrt na svijetu u kojem se mogu vidjeti dvije endemske vrste dinarskog krša - čovječja ribica i dinarski voluhar. Obje su vrste uključene u program CARE koji Zoološki vrt predstavlja na Danima lova i ribolova.

Riječ je programu Zoološkog vrta koji obuhvaća projekte zaštite prirode, istraživanja i edukacije. Neke su to od glavnih funkcija suvremenih zooloških vrtova.

Zoološki je vrt uključen u projekte zaštite životinja na globalnoj razini, no posebno velik doprinos daje na onoj lokalnoj. U suradnji s drugim institucijama istražuje ugrožene životinjske vrste i dolazi do otkrića koja će dugoročno pomoći u njihovoj zaštiti. Bez tog njegova rada životinjski svijet Hrvatske danas ne bi bio isti. Dio je to posla Zoološkog vrta koji nije vidljiv posjetiteljima. Samozatajno 365 dana u godini svoj posao obavlja i oporavilište za divlje životinje. Zahvaljujući njemu uspješno su oporavljene mnogobrojne životinje. Među njima najpoznatiji su medvjedić Matija, ris Martin i dabar Štefek.

Priče o njima posjetitelji Dana lova i ribolova doznat će kroz izložbu fotografija i popratne edukativne sadržaje. Kako bi građane potaknuo da prema životinjskom svijetu gaje više poštovanja, a manje straha, Zoološki vrt na sajmu je postavio terarije sa zmijama koje žive u Zagrebu i njegovoj okolici. To su poskok, riđovka, smukulja, bijelica i bjelouška. Edukatori će tijekom sajma posjetitelje poučiti što učiniti kada zmije susretnu u gradu ili prirodi.