Press

Saznajte više
FOTOPROTEKTIVNO PONAŠANJE U PREVENCIJI ZLOĆUDNIH BOLESTI KOŽE

Na pozornici u paviljonu 11a svoje predavanje na temu "Fotoprotektivno ponašanje u prevenciji zloćudnih bolesti kože“ održala je mag. pharm. Maja Pogačić Makek.


Karcinomi kože su u današnje vrijeme jedna od najzastupljenijih vrsta karcinoma u većini zemalja svijeta te njihov broj neprestano raste.

Uzrok tome je ponajprije povećana izloženost suncu (UV zrakama), duži životni vijek (rak kože se češće javlja u starijoj životnoj dobi) kao i sve tanji ozonski omotač. 

Koža kumulativno pamti oštećenja izazvana prekomjernim izlaganjem suncu stoga je potrebno koristiti preparate koji će omogućiti kvalitetnu zaštitu od negativnih učinaka izlaganja UV zračenju.

Fotoprotekcija je skup mjera zaštite od  štetnih učinaka UV zračenja. Ona podrazumijeva izbjegavanje izlaganja suncu u vrijeme kad je zračenje najjače, praćenje UV indeksa, nošenje fotoprotektivne odjeće, kapa, šešira i naočala te primjenu odgovarajućih krema za zaštitu od sunca.

Na taj način preveniramo zloćudne bolesti kože ali i starenje kože koje se ubrzava pri neodgovornom boravku na suncu.

U prevenciji oštećenja kože korisni su i antioksidansi. Oni mogu apsorbirati neke od slobodnih radikala koji nastaju u koži kao posljedica izlaganja suncu i na taj način povoljno djelovati na kožu i organizam u cijelosti, rekla je Pogačić Makek.