Press

Saznajte više
JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU UGOSTITELJSTVA NA SAJMOVIMA CROAGRO I SAJMOVIMA HRANE I ZDRAVOG ŽIVLJENJA

Zagrebački velesajam d.o.o., putem javnog poziva daje na korištenje ugostiteljsku lokaciju:

  • Stakleni ankes između paviljona 11A i 10A, površina 400 m2, te
  • 50 m2 otvorenog prostora uz  stražnji dio aneksa za namjenu privremenog ugostiteljstva na sajmovima CROAGRO i Sajmovima hrane i zdravog življenja

JAVNI POZIV (download)