Press

Saznajte više
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POSTAVLJANJE I KORIŠTENJE VANJSKOG REKLAMNOG LED EKRANA

Zagrebački velesajam d.o.o. otvara javni poziv za prikupljanje ponuda u svrhu postavljanja vanjskog reklamnog LED ekrana, dimenzija 10,00m x 2,50m i korištenja istih za prikaz promotivnih poruka, koji ekrani će se nalaziti na ulazu u Zagrebački velesajam, Avenija Dubrovnik 15 u Zagrebu, na površini kčbr. 599/68 k.o. Klara.