Press

Saznajte više
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU MONTAŽNIH OBJEKATA

Zagrebački velesajam d.o.o. dana 18. travnja 2019. g. objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju montažnih objekata na prostoru Zagrebačkog velesajma.