Press

Saznajte više
LJETO NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU

Na temelju Odluke o davanju ovlaštenja od 2. prosinca 2015. g., Klasa: ZGH-01-15-565, Ur.broj: 01-10-01-15-01, Podružnica Zagrebački velesajam dana 30. lipnja 2017. g. objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za organiziranje događanja "Ljeto na Zagrebačkom velesajmu“.