Press

Saznajte više
MUZEJ VLAKIĆA – BACKO MINI EXPRESS

Backo Mini Express je najveća maketa u jugoistočnoj Europi i jedina u čijem se prostoru uz meteorološke pojave, vizuale i zvuk, efekt kiše i grmljavine prezentira simulacijom zbog što je moguće vjernijeg doživljaja.


Na sajmu GROWING UP Muzej Vlakića predstavlja maketu željeznice na kojoj putem tableta posjetitelji mogu sami upravljati vlakovima. Lokomotive imaju ugrađene kamere tako da se na ekranu vidi slika koju ima strojovođa tijekom vožnje.

Ova najveća maketa željeznice u jugoistočnoj Europi nastala je nakon 8 godina marljivog rada.


Na 70-tak kvadrata nalazi se 160 kompozicija vlakova, preko 1.000 m pruge, 2.500 detalja iz svakodnevnog života, ali i 30 m ceste po kojoj voze autići napajani indukcijskom strujom.

Ta tehnička inovacija svrstava Muzej vlakića među jedine tri makete na svijetu koje su to uspjele, jedna je u Sankt Petersburgu, a druga u Njemačkoj. Izmjena dana i noći i zvučni efekt grmljavinskog nevremena sa kišom zanimljive su atrakcije, ali najveća je svakako skijalište sa skijašima u pokretu, budući da to još nitko drugi nije uspio napraviti.