Press

Saznajte više
NATJEČAJ 1/2021 ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 4. stavka 1. i članka 22. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br.10/12, 3/18, 6/19 i 18/19), ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o., 10020 Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, raspisuje 

NATJEČAJ broj 1/2021 za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora