Press

Saznajte više
NATJEČAJ - IZVOĐENJE KEMIJSKOG I MEHANIČKOG ČIŠĆENJA VENTILACIJSKI SUSTAVA

Na temelju čl.15. st.2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16; nastavno ZJN 2016) i Pravilnika o postupku provođenja jednostavne nabave od 01.travnja 2019.godine ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o., 10020 Zagreb, Avenija Dubrovnik 15 raspisuje: NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za Izvođenje kemijskog i mehaničkog čišćenja te dezimnfekcije tlačno odsisnih ventilacijskih sustava u objektima na prostoru Zagrebačkog velesajma.