Press

Saznajte više
NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA 3/2019

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba br.10/12 i 3/18) Zagrebački velesajam d.o.o., 10020 Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, raspisuje natječaj.