Press

Saznajte više
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva Zagrebački velesajam d.o.o. (od 29.12.2017.), dr.sc. Dina Tomšić, direktorica ZAGREBAČKOG VELESAJMA d.o.o., iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 15, objavljuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (download)

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja.
 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o., Zagreb, Avenija Dubrovnik 15, s naznakom "ZA NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA".
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja.