Press

Saznajte više
NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva Zagrebački velesajam d.o.o. (od 29.12.2017.), dr. sc. Dina Tomšić, direktorica ZAGREBAČKOG VELESAJMA d.o.o., iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 15, objavljuje NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme (Monter V stupanj; Bravar V stupanj; Skladištar materijala i opreme) - download