Press

Saznajte više
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - TAJNIK-KOMERCIJALIST

Na temelju članka 12. Izjave o osnivanju društva Zagrebački velesajam, d. o. o. (od 29. 12. 2017.), dr. sc. Dina Tomšić, direktorica ZAGREBAČKOG VELESAJMA d. o. o. iz Zagreba, Avenija Dubrovnik 15, objavljuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA - TAJNIK-KOMERCIJALIST (download)