Press

Saznajte više
ODRŽIVI I ETIČNI LOV U SKLADU SA ZAŠTITOM PRIRODE KAO OSNOVA ZAKONITOG LOVA
Predavanje "Održivi i etični lov u skladu sa zaštitom prirode kao osnova zakonitog lova" održava se danas i sutra u sklopu sajma Dani lova i ribolova na Zagrebačkom velesajmu.

Predavanje će obrazložiti problematiku konflikta lovstva i zaštite prirode te objasniti kako najveći dio konflikta dolazi upravo zbog relativiziranja i nepridržavanja legislative. Opisat će se najčešći načini kršenja zakona u lovstvu, borba protiv njih i primjenjivost u praksi. Sagledavajući obje strane priče, želi se objasniti da lov koji se obavlja u skladu sa zakonima itekako poštuje principe zaštite prirode.

Predavanje drži Ivan Budinski, dipl.ing.šum., stručnjak za zaštitu prirode. Aktivan je u područjima zaštite ptica, sisavaca i staništa, konfliktu ljudi i prirode te ilegalnih radnji u prirodi. Intenzivno se bavi problematikom protuzakonitog uzimanja iz prirode i ubijanja divljih vrsta. Surađuje s raznim institucijama i pojedincima iz sektora zaštite prirode, lovstva, agronomije te policijskim dužnosnicima. Do danas je, kao autor i koautor, objavio 7 publikacija te je sudjelovao na više od 50 ornitoloških istraživanja na području Republike Hrvatske.