Press

Saznajte više
PETI STRUČNI SKUP O PROIZVODNJI POVRĆA

Gospodarski list u suradnji s najznačajnijim institucijama u Hrvatskoj već petu godinu organizira jedinstveni stručni seminar o proizvodnji povrća.

Ove godine skup se održava u sklopu sajma CroAgro na Zagrebačkom velesajmu danas, 6. prosinca i sutra, 7. prosinca.

Potreba za stručnim usavršavanjem ovakve vrste vidljiva je u sve većem interesu proizvođača, a želja je proizvođače upoznati s najnovijim trendovima i tehnologijama u proizvodnji povrća, promjenama i dopunama u zakonodavstvu i legislativi Republike Hrvatske i Europske unije i pozitivnim iskustvima zemalja Europske unije i svijeta koje su proizvodnju povrća podigle na najvišu razinu.

Na okruglim stolovima "Revitalizacija proizvodnje povrća u Republici Hrvatskoj" koji će se održati danas te "Sredstva za zaštitu povrća od bolesti, štetnika i korova i zdravstvena ispravnost povrća" koji je na rasporedu sutra, sudionicima seminara predstavit će se najnovija saznanja o proizvodnji, preradi te trženju povrća, kao i noviteti koji će unaprijediti povrćarsku proizvodnju te olakšati svakodnevni rad i učiniti konkurentnijim naše povrćare.