Press

Saznajte više
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - ISPITIVANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

Zagrebački velesajam d.o.o. pokrenuo je postupak nabave ISPITIVANJE SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA, te poziva na dostavu ponude. 

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 12012016, 11412022) za godisnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540 EUR-a bez PDV-anza robu i usluge odnosno 66.360 EUR-a bez PDV-a za radove (jednostavnu nabavu).

Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.