Press

Saznajte više
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - MONTAŽA-DEMONTAŽA PRIKLJUČAKA VODE ZA VANSAJAMSKO DOGAĐANJE WSC/2023.

Zagrebački velesajam d.o.o. pokrenuo je postupak nabave za montažu-demontažu priključaka vode za vansajamsko događanje WSC/2023., te poziva na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 12012016, 11412022) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540 EUR-a bez PDV-a za robu i usluge odnosno 66.360 EUR-a bez PDV-a za radove (jednostavnu nabavu).

Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.