Press

Saznajte više
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - REDOVNA REVIZIJA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

Zagrebački velesajam d.o.o. pokrenuo je postupak nabave za predmet Redovna revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te vas pozivamo na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540 € bez PDV-a za robu i usluge odnosno 66.360 € bez PDV-a za za radove (jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.