Press

Saznajte više
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - REDOVNO OBAVEZNO PROLJETNO PUNJENJE VODE PO OBJEKTIMA ZAGREBAČKOG VELESAJMA

Zagrebački velesajam d.o.o. pokrenuo je postupak nabave za redovno obavezno proljetno punjenje vode po objektima Zagrebačkog velesajma, te poziva na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 12012016, 11412022) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540 EUR-a bez PDV-a za robu i usluge odnosno 66.360 EUR-a bez PDV-a za radove (jednostavnu nabavu).

Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.