Press

Saznajte više
POZIV NA DOSTAVU PONUDE - SERVIS VATROGASNIH APARATA

Zagrebački velesajam d.o.o. pokrenuo je postupak nabave za SERVIS VATROGASNIH APARATA, te Vas pozivamo na dostavu ponude.

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 26.540 EUR-a bez PDV-a za robu i usluge odnosno 66.360 EUR-a bez PDV-a za radove (jednostavnu nabavu), Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.