Press

Saznajte više
PREDSTAVLJEN VODIČ ZA SIGURAN RAD U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA

U okviru sajma INTERPROTEX danas je predstavljen Vodič za siguran rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kojega su pripremili stručnjaci Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. 

Sezonsko zapošljavanje u turizmu i ugostiteljstvu raste iz godine u godinu, otvaraju se nova radna mjesta. U radne sredine dolaze novi radnici bez ili s malim radnim iskustvom u djelatnosti turizma i ugostiteljstva što predstavlja dodatni izazov za njihovo obrazovanje i osposobljavanje kako za odgovarajuće poslove, tako i za siguran rad.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao središnja javna ustanova nadležna za navedeno područje pripremio je praktični vodič za siguran rad u turizmu i ugostiteljstvu s ciljem dopunskog informiranja i edukacije radnika, njihovih predstavnika i ovlaštenika poslodavca u turističkim i ugostiteljskim tvrtkama.

Pridržavanjem uputa i primjenom svih drugih propisanih mjera zaštite na radu moguće je otkloniti nezgode i ozljede na radu, bolesti povezane s radom, bolovanja i izostanke s rada a time i teškoće u organizaciji rada, te potvrditi da je siguran radnik u turizmu i ugostiteljstvu ujedno i uspješan radnik.