Press

Saznajte više
PROCJENA RIZIKA - “ZAJEDNO ZA KULTURU SIGURNOSTI NA RADU”

Danas je na Zagrebačkom velesajmu u sklopu sajma INTERPROTEX održan okrugli stol na temu "Procjena rizika – uvjeti, način i metode izrade".

Sudjelovali su Jere Gašperov, načelnik Sektora za zaštitu na radu i upravne poslove Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Nenad Puljić, načelnik Sektora za nadzor u području zaštite na radu u Inspektoratu rada, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu, Milica Šegović iz Centra za sigurnost, ovlaštene pravne osobe za obavljanje poslova zaštite na radu i Vitomir Begović, ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Cilj Okruglog stola bila je razmjena mišljenja, iskustava i prakse stručnjaka kako bi unaprijedili izradu najvažnijeg dokumenata u području zaštite na radu - procjene rizika za mjesta rada.

Istovremeno na pozornici u paviljonu 9 Zavod za unapređivanje na radu u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom, a uz sudjelovanje Inspektorata rada organizirao je Info dan “zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu”.

Cilj Info dana bilo je neposredno informiranje, edukacija i savjetovanje obrtnika o načinu praktičnog organiziranja i provođenja mjera zaštite na radu.

Uvodno su Sanja Sambol, Ana Akrap i Josip Škreblin, viši stručni savjetnici u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu upoznali nazočne obrtnike s osnovnim obvezama u području zaštite na radu, a u drugom dijelu odgovarali su na pitanja nazočnih zajedno s Krešimirom Kaćunkom, voditeljem Službe zaštite na radu u Inspektoratu rada - područni ured Zagreb.