Press

Saznajte više
PROJEKT 65 PLUS - KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA

Projekt 65 plus u organizaciji Knjižnica grada Zagreba pokrenut je 2008. godine kao rezultat objedinjavanja različitih programa namijenjenih osobama treće životne dobi koji su se do tada provodili u knjižnicama.

Knjižnice grada Zagreba provode ciljane programe namijenjene društvenoj integraciji osoba treće životne dobi i njihovom aktivnom uključivanju u kulturna i društvena zbivanja pri čemu se starijim osobama prilazi kao ravnopravnim partnerima u ostvarivanju kulturnih, obrazovnih, kreativnih i informacijskih potreba.


Kroz sedam programa obuhvaćenih projektom, ovu skupinu korisnika nastoji se potaknuti na aktivno i kreativno provođenje vremena kroz brojne radionice, od kreativnih i likovnih do radionica za informacijsku i informatičku pismenost. Posebna pozornost pridaje se osnaživanju starijih osoba u području zaštite njihovih ljudskih, materijalnih, zdravstvenih i socijalnih prava.

Projekt obuhvaća:

  • Knjigom do vrata - dostava knjiga i časopisa u domove za starije i nemoćne u Gradu Zagrebu kao i drugim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u knjižnicu;
  • Slikosat - besplatne likovne radionice za osobe starije dobi s ciljem poticanja kreativnog izražavanja;
  • Sat informacijske pismenosti - besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi;
  • Susreti generacija - predavanja, radionice te Pričaonice za djecu predškolske dobi u kojima aktivno sudjeluju pripadnici starije generacije, prenoseći svoje znanje, mudrost i iskustvo;
  • Učionica bez granica – besplatni edukativni programi namijenjeni starijim osobama; radionice i predavanja namijenjene osnaživanju starijih osoba u području zaštite njihovih ljudskih i materijalnih prava te zdravstvene i socijalne zaštite
  • Izložba 65 plus - izložbe radova čiji su autori pripadnici treće životne dobi;
  • Vježbaonica - tjelovježba posebno namijenjena i prilagođena starijim osobama