Press

Saznajte više
PROJEKT 65 PLUS

Projektu 65 plus Knjižnica grada Zagreba danas su u sklopu sajma Pravo doba pričale Ira Tuzlančić i Vlasta Šolc. 

Tijekom cijelog sajma u prostoru uređene čitaonice prisutni su djelatnici Knjižnica grada Zagreba koji prezentiraju programe u projektu.

Projekt 65 plus pokrenut je 2008. godine kao rezultat objedinjavanja različitih programa namijenjenih osobama treće životne dobi koji su se do tada provodili u knjižnicama.

Ovaj projekt kroz niz svojih programa, promiče bolju integraciju starijih osoba u društveni život zajednice, povećava kvalitetu boravka u domovima, senzibilizira javnost za potrebe starijih osoba i pokazuje kako imati više godina znači imati više – više vremena, više intelektualne slobode, više mogućnosti.

Raznovrsnost programa u okviru Projekta i brojnost knjižnica u kojima se provodi, omogućuju svakom korisniku odabir one aktivnosti koja ga najviše zanima, istovremeno omogućujući knjižnicama osmišljavanje specifičnih programa prema interesima korisnika u svojim lokalnim sredinama.

Obuhvaća šest programa koji se provode u šesnaest knjižnica iz mreže Knjižnica grada Zagreba:

Knjigom do vrata - obuhvaća dostavu knjiga i časopisa u domove za starije u Gradu Zagrebu kao i drugim korisnicima koji nisu u mogućnosti sami doći u knjižnicu. Pruža se stručna pomoć pri organiziranju knjižnica u domovima te se potiče organizacija i sudjelovanje u kulturno-zabavnim, kreativnim i edukativnim aktivnostima. 

Slikosat – besplatne likovne radionice za osobe starije dobi s ciljem poticanja kreativnog izražavanja

Sat informacijske pismenosti - besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi

Izložba 65 plus - u knjižnicama se organiziraju izložbe likovnih radova čiji su autori osobe treće životne dobi

Susreti generacija - program je u okviru kojega se održavaju predavanja, radionice te Pričaonice za djecu predškolske dobi u kojima aktivno sudjeluju pripadnici starije generacije, prenoseći im svoja znanja, mudrost i iskustvo

Vježbaonica – tjelovježba pod stručnim vodstvom prilagođena osobama starije dobi

Tijekom 2016. godine u nizu aktivnosti u sklopu Projekta 65 plus sudjelovalo je preko 5200 osoba, a svake godine ta brojka raste što je poticaj Knjižnicama grada Zagreba za razvoj novih i još zanimljivijih programa namijenjenih našim starijim sugrađanima.

Projekt 65 plus sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba