Press

Saznajte više
RADIONICA: OBLIKOVANJE GLINOM JUMPING CLAY
U sklopu sajma Interliber svakodnevno se održavaju i brojne zanimljive radionice za djecu.


Jedna takva održana je i danas u organizaciji Mozaik knjige. Riječ je o radionici glinom jumping clay.

Učenici nižih razreda osnovne škole oblikovali su likove iz slikovnica za djecu.