Press

Saznajte više
S GALEBOM MARKOM PO PARKOVIMA HRVATSKE

Tijekom Interlibera održava se i edukativna radionica "S galebom Markom po parkovima Hrvatske“ u organizaciji Eco Edu Media.

Zelena radionica "S GALEBOM MARKOM PO PARKOVIMA HRVATSKE“ namijenjena je učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Cilj radionice je usvojiti ključna znanja o nacionalnim parkovima i parkovima prirode u Republici Hrvatskoj kako bi učenici bolje razumjeli povezanost čovjeka, društva i prirode u vremenu i prostoru, razvijali istraživačke kompetencije, odgovornost i empatiju prema okruženju te kritički promišljali o ekološkoj i gospodarskoj važnosti nacionalnih parkova i parkova prirode te snažili odgovorno ponašanje u skladu s održivim razvojem.

Osnovni nastavni materijal čini Edukativna slikopriča Dnevnik galeba Marka 1. Tijekom radionice djeca se na kreativan i interaktivan način upoznaju s temom kombiniranjem različitih metoda rada (razgovor, izlaganje/čitanje, demonstracija, praktični rad, plesanje i pjevanje, igre (pantomima, tko sam ja, igra memorije, igra uloga), rad na tekstu, istraživanje, crtanje, rješavanje problema i suradničko učenje).

Sadržaji i aktivnosti primarno obuhvaćaju koncepte nastavnog predmeta Priroda i društvo (Organiziranost svijeta oko nas, Promjene i odnosi, Pojedinac i društvo), ali i nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Likovna kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura kao i među predmetne teme Učiti kako učiti, Poduzetništvo, Osobni razvoj, Održivi razvoj i Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije.