Press

Saznajte više
STRATEGIJA RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA
U sklopu sajma Ambienta održan je danas panel "Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja" u organizaciji Udruženja drvno-prerađivačke industrije Hrvatske gospodarske komore.

Hrvatski drvoprerađivači žele novi Zakon o preradi drva iako su zadovoljni trenutnom situacijom na tržištu, smatraju da je industrija postavljena na dobre temelje jer su pravila transparentna i sirovine ima dovoljno za sve. Jednoglasno odbacuju tezu da su puki izvoznici trupaca i poručuju da treba raditi na brendingu kako bi došli do viših cijena proizvoda u izvozu.

To su ključne poruke s panela na kojem su sudjelovali ministrica poljoprivrede Marija Vučković, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakupčić, predsjednik DPI HGK i direktor Pan Parketa Daniel Smiljanić, direktor Mundus Viridisa Ivić Pašalić i predsjednik Uprave Spin Valisa Zdravko Jelčić.