Press

Saznajte više
TEŠKA GODINA: POZITIVAN POSLOVNI REZULTAT
Zagrebački velesajam je i u kriznoj 2020. godini završio s pozitivnim poslovnim rezultatom od 384.564,00 kuna. Poslovanje Društva, unatoč uzastopnim višegodišnjim trendom rasta svih poslovnih pokazatelja, usporila je pojava pandemije Covid-19 i proglašena zabrana rada djelatnosti do danas, s ukupno 18 mjeseci zabrane rada djelatnosti organiziranja sajmova i događanja.

Iako je Zagrebački velesajam 2020. godinu dočekao sa stabiliziranim poslovanjem, trendom višegodišnjeg rasta prihoda, posloženim tematskim i sadržajnim projektima te u konačnici pozitivnim poslovnim rezultatom, pojava pandemije i zabrana rada djelatnosti za posljedicu je imalo znatne ispuštene prihode. Uzlazni trend postaje vidljiv u 2018. godini kada je Društvo nakon 11 uzastopnih godina negativnog poslovanja, ostvarilo pozitivan poslovni rezultat od 143.125,00 kuna dobiti, da bi u 2019. godini ostvarilo najveći rast poslovnih prihoda od 31% u odnosu na usporedivu neparnu 2017. godinu, odnosno u apsolutnom iznosu rast je iznosio novostvorenih 15,1 milijuna kn.

Uspješan rezultat i veliko smanjenje gubitka imalo je temelje u provedenoj transformacijskoj strategiji, izmijenjenom poslovnom modelu, ponašanju i djelovanju Društva, snažnom rastu aktivnosti i proizvodnosti, što je sve zajedno, uz predani rad zaposlenika, a bez značajnijih kapitalnih investicija, kreiralo i generiralo rast potražnje na tržištu za uslugama organizacije sajmova i događanja te zakupa, posljedično i eksponencijalni rast prihoda.