Press

Saznajte više
TRŽIŠNA ORIJENTACIJA: BALANSIRATI RAD UZ RIGIDNA OGRANIČENJA

Zbog pojave pandemije Covid-19 te nacionalnih mjera za suzbijanje iste, dolazi do zabrane održavanja međunarodnih sajmova Zagrebačkog velesajma d.o.o. u 2020. i 2021. godini, do danas punih 18 mjeseci, čime je sajamska aktivnost stavljena u poziciju jedne od najugroženijih poslovnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Time mu je onemogućeno obavljanje temeljne poslovne aktivnosti, a zbog kriterija vlasništva i osnivača isključen je iz svih mjera nacionalnih potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom, osim Potpore za očuvanjem radnih mjesta - skraćivanje radnog vremena, a koja nije dostatna za pokrivanje ispuštenih prihoda.

Iako je Grad Zagreb osnivač i vlasnik predmetnog trgovačkog društva, Zagrebački velesajam d.o.o. nije korisnik Gradskog proračuna, nema Gradsku proračunsku stavku za financiranje poslovanja niti obavlja komunalnu djelatnost. Naprotiv, Zagrebački velesajam d.o.o. u cijelosti obavlja tržišnu djelatnost vezanu uz organiziranje i održavanja poslovnih sajmova i događanja te mu ostvareni tržišni prihodi na domaćem i inozemnom tržištu predstavljaju temeljne izvore financiranja poslovne aktivnosti.