Press

Saznajte više
ZAGREB ZA POTROŠAČE I ZAGREB ZA PROIZVOĐAČE

Prezentaciju pod nazivom "Zagreb za potrošače i Zagreb za proizvođače“ danas je održao Emil Tuk, pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.

Tom prilikom predstavio je urbanu politiku grada Zagreba. Grad Zagreb je potpisnik Milanskog pakta – pakta o urbanoj prehrani.

Pakt o urbanoj prehrani potpisalo je 15. listopada 2015. godine u Milanu više od 100 gradova, među njima i Zagreb. Danas ih je više od 200.

Milanski pakt je međunarodni ugovor između gradova opredijeljenih za razvoj urbanih prehrambenih sustava koji su: održivi, inkluzivni te osiguravaju zdravu i pristupačnu hranu za sve.

Zadaća gradova je da brinu da potrošači konzumiraju što kvalitetniju hranu, a domaći proizvođači plasiraju što kvalitetnije proizvode i da im se otvori tržište za plasiranje istih.

Uz sve navedeno potrebno je štiti okoliš  i nastajanje otpada od hrane smanjiti što je više moguće.

Zašto politika urbane prehrane? 

U Zagrebu se po statistici troši više od 7,5 milijardi kuna na hranu. Urbana politika prehrane su „must have“ svakog grada koji drži do svojih stanovnika. Također, na taj način se sprečavaju i prevare na tržištu hrane ( primjerice lažni med, lažno maslinovo ulje, ..), brine o zdravlju stanovnika te brine o proizvođačima i potrošačima.

Ciljevi ove politike su pozicioniranje grada Zagreba kao središta ponude i potražnje domaće i kvalitetne hrane, uspostava kratkih lanaca opskrbe, zelena javna nabava, educiranje proizvođača i potrošača, stvarati manje otpada od hrane i svakako sagraditi prepoznatljivi prehrambeni identitet grada.

Grad Zagreb napravio je i neke prepoznatljive projekte poput "Plavog cekera" i "Zeleni krug“.