Press

Saznajte više
ZAKLJUČCI MEĐUNARODNE KONFERENCIJE "SAJAMSKA INDUSTRIJA - DISRUPTOR OR DISRUPTEE?"

Polazeći od činjenice promjena poslovnog i svakodnevnog života snažnom primjenom tehnologija znajući kako je umjetna inteligencija već stvarnost, a ne daleka budućnost i svjesni svih izazova pred kojima se nalazi sajamska industrija sudionici međunarodne konferencije Sajamska industrija – Disruptor or disruptee? poručuju:

  • sajamska industrija, kao i brojne druge djelatnosti i grane gospodarstva, prolazi kroz tržišne promjene, kojima se osigurava proaktivniji, multifunkcionalniji pristup
  • tehnologija se koristi u gotovo svim nevidljivim aspektima koji su neophodni u organizaciji sajmova, od dizajna do aplikacija za posjetitelje
  • jačajući digitalizirani pristup ne napušta se odnos izravne komunikacije potencijalnih poslovnih partnera, licem u lice digitalni alati organizatorima sajmova pružaju i daju puniju sliku kako prije, za trajanja, kao i poslije trajanja sajma, sa pregršt informacija koje su vrijedan informativni punkt za sliku o potrebama i željama klijenta
  • izlagači/partneri sve više očekuju i mjere povrat na investiciju, zbog čega će tailor made pristup biti sve izraženiji i pred organizatore postavljati sve veće zadaće osposobljavanja kvalitetnog ljudstva za takve zadaće
  • iako postaje sve više trend, virtualno sajmovanje još duže vrijeme neće  zamijeniti izravan pristup, no istodobno se od organizatora očekuje međusobno ispreplitanje više sajamskih platformi