Izložbeni program
 • Cijevni sustavi
 • Priprema vode
 • Proizvodi za grijanje i tehnološku paru
 • Sustavi za odsis dimnih plinova
 • Učinkovita potrošnja energije, obnovljivi izvori energije i spremnici
 • Prijenosnici topline
 • Rashladna tehnika
 • Klimatska tehika
 • Ventilacija
 • Povezivost i automatizacija (sustava, zgrada, prostora ...)
 • Mjerni uređaji i uređaji za ispitivanje/upravljanje
 • Softver, hardver
 • Suradnja institucija, udruženja, izdavača i provođenje usluga
 • Alati, strojevi, pričvrsni i pomoćni materijal
 • Oprema za radionice, skladišta, servisna vozila i pripadajuća oprema
 • E-mobilnost i druga alternativna goriva u prometu
 • Otpad u energetici i gospodarenje otpadom
 • Financiranje, ugovaranje, trgovanje električnom i toplinskom energijom, certifikatima energetske učinkovitosti i CO2 kuponima
 • Obrazovanje i burza poslova