Program stručnih i pratećih događanja

20. 02. 2019., srijeda
 
11.00 sati, Aula (prolaz pav. 11A-10A)
Svečano otvaranje sajmova Nautika, Hotel & Gastroteh i Dani lova i ribolova

20. - 24. 02. 2019. 

ZANIMLJIVOSTI ZA POSJETITELJE
 
Aula (prolaz paviljona 11A - 10A)

Izložba nautičke pomorske fotografije
Organizator: Koordinacija udruga za očuvanje i promidžbu maritimne baštine
 
Prezentacija maritmne manifestacije "Maraton lađa"
Organizator: Udruga lađara Neretve

STRUČNI PROGRAM

21. 02. 2019., četvrtak

9.30 - 11.30 sati, dvorana Dubrovnik, Južni ulaz ZV/ I. kat
Sjednica Izvršnog odbora udruge
Organizator: Udruga nautičkog sektora HUP -a

22. 02. 2019., petak

10.00 - 12.00 sati, dvorana Cres, Kongresni centar 
Skupština Udruženja male brodogradnje HGK
Organizator: HGK- Udruženje male brodogradnje

11.00 - 13.00 sati, dvorana Dubrovnik, Južni ulaz ZV/ I. kat
Sjednica vijeća Udruženja charteraša HGK
Organizator: HGK- Sektor za turizam

13.00 - 15.00 sati, dvorana Dubrovnik, Južni ulaz ZV/ I. kat 
Sjednica vijeća Zajednice ronilačkog turizma HGK
Organizator: HGK- Sektor za turizam

23. 02. 2019., subota

16.00 sati       
Promocija filma: "Najveće svjetske fešte- Utrka lađa Neretve“
Organizator: Udruga lađara Neretve