Zakup

Saznajte više
Privremeno korištenje
  • privremeno korištenje svih raspoloživih paviljona i dvorana u vansajamsko vrijeme do 30 dana 
  • privremeno korištenje paviljonskog, otvorenog i zatvorenog prostora u vansajamsko vrijeme