Medicina i tehnika

Find out more
Crolab
SAJAM ANALITIKE3000 ANALITIKA

3100 LABORATORIJSKI APARATI

3101 Dijagnostički aparati
3102 Aparati za analizu vode
3103 Aparati za analizu zraka
3104 Aparati i pribor za kromatografiju
3105 Fotometri i spektofotometri
3106 Optički aparati
3107 Ostalo

3200 LABORATORIJSKA OPREMA

3201 Ph - metri
3202 Vage i utezi
3203 Termometri
3204 Ionski izmjenjivači
3205 Pumpe
3206 Sterilizatori
3207 Inkubatori
3208 Kupelji
3209 Sušionici
3210 Centrifuge
3211 Peći za spaljivanje
3212 Hladnjaci i ledenice
3213 Autoklavi
3214 Rotacijski isparivači
3215 Uređaji i pribor za destilaciju
3216 Mikroskopi
3217 Uređaji i pribor za filtraciju
3218 Uređaji i pribor za ekstrakciju
3219 Dozirni uređaji
3220 Tresilice i mješalice
3221 Mlinovi i homogenizatori
3222 Laboratorijski namještaj
3223 Digestori
3224 Klima komore
3225 Laminar Flow komore
3226 Regulacijska oprema
3227 Plinska oprema
3228 Sigurnosna oprema
3229 Automatizacija
3230 Ostalo

3300 REAGENSI I KEMIKALIJE

3301 Reagensi za kemijsku analizu
3302 Reagensi za kliničku kemiju
3303 Reagensi za analizu hrane
3304 Reagensi za analizu voda
3305 Kemikalije za analizu
3306 Kemikalije za kromatografiju
3307 Kemikalije za elektroforezu
3308 Radioaktivne kemikalije
3309 Izotopi
3310 Ostalo

3400 DIJAGNOSTIKA

3401 Biokemija i hematologija
3402 Mikrobiologija
3403 Molekularna biologija
3404 Stanična biologija
3405 Genetski inženjering
3406 Ostalo

3500 POTROŠNI MATERIJAL I PRIBOR

3501 Laboratorijsko staklo
3502 Laboratorijska plastika
3503 Proizvodi od porculana
3504 Proizvodi od metala
3505 Proizvodi od gume
3506 Proizvodi od drveta
3507 Filter papir
3508 Ostalo

3600 OSTALO
Crolab
SAJAM ANALITIKE3000 ANALITIKA

3100 LABORATORIJSKI APARATI

3101 Dijagnostički aparati
3102 Aparati za analizu vode
3103 Aparati za analizu zraka
3104 Aparati i pribor za kromatografiju
3105 Fotometri i spektofotometri
3106 Optički aparati
3107 Ostalo

3200 LABORATORIJSKA OPREMA

3201 Ph - metri
3202 Vage i utezi
3203 Termometri
3204 Ionski izmjenjivači
3205 Pumpe
3206 Sterilizatori
3207 Inkubatori
3208 Kupelji
3209 Sušionici
3210 Centrifuge
3211 Peći za spaljivanje
3212 Hladnjaci i ledenice
3213 Autoklavi
3214 Rotacijski isparivači
3215 Uređaji i pribor za destilaciju
3216 Mikroskopi
3217 Uređaji i pribor za filtraciju
3218 Uređaji i pribor za ekstrakciju
3219 Dozirni uređaji
3220 Tresilice i mješalice
3221 Mlinovi i homogenizatori
3222 Laboratorijski namještaj
3223 Digestori
3224 Klima komore
3225 Laminar Flow komore
3226 Regulacijska oprema
3227 Plinska oprema
3228 Sigurnosna oprema
3229 Automatizacija
3230 Ostalo

3300 REAGENSI I KEMIKALIJE

3301 Reagensi za kemijsku analizu
3302 Reagensi za kliničku kemiju
3303 Reagensi za analizu hrane
3304 Reagensi za analizu voda
3305 Kemikalije za analizu
3306 Kemikalije za kromatografiju
3307 Kemikalije za elektroforezu
3308 Radioaktivne kemikalije
3309 Izotopi
3310 Ostalo

3400 DIJAGNOSTIKA

3401 Biokemija i hematologija
3402 Mikrobiologija
3403 Molekularna biologija
3404 Stanična biologija
3405 Genetski inženjering
3406 Ostalo

3500 POTROŠNI MATERIJAL I PRIBOR

3501 Laboratorijsko staklo
3502 Laboratorijska plastika
3503 Proizvodi od porculana
3504 Proizvodi od metala
3505 Proizvodi od gume
3506 Proizvodi od drveta
3507 Filter papir
3508 Ostalo

3600 OSTALO