Kontakt

Voditeljica projekta:

GORDANA MIOŠIĆ
+385 1 6503 431
+385 98 237 003
gordana.miosic@zv.hr

Projektni tim/izlagači:

NIKOLA BUNJEVAC - Art Fair
+385 1 6503 365

BOJAN MARKOV - HO-RE-CA
+385 1 6503 437

JASNA GRDOVIĆ - namještaj, unutarnje i vanjsko uređenje, prateća industrija, dizajn zona, građevinski materijali, alati i oprema
+385 1 6503 245

TAMARA KOLAR
+385 1 6503 666

MARINA SURJAN BRKIĆ
+385 1 6503 449

KREŠIMIR ERCEG
+385 1 6503 396

zv.ambienta@zv.hr
zv.graditeljstvo@zv.hr
zv.artfairzagreb@zv.hr
zv.hotel-gastroteh@zv.hr