Program stručnih i popratnih događanja

14.10.2020., srijeda

11.00 sati, paviljon 8/Ex Tempore Zona
Svečano otvorenje sajma AMBIENTA i BIAM & ZAVARIVANJE
Svečano otvorenje ART FAIR ZAGREB

15.10.2020., četvrtak

13.00 sati, štand Šumarskog fakulteta, pav. 8A, št. 18
Dodjela NAGRADA ZA RADOVE U OKVIRU NATJEČAJA "OSMISLI SVOJ IDEALAN RADNI KUTAK"
Organizator: Šumarski fakultet, Zagrebački velesajam

17.00-19.00 sati, paviljon 8/Ex tempore Zona
Prezentacija 2. Zbirke poezije autorice Vesne Boinović-Grubić s prigodnim glazbenim programom
Organizator: Zagrebački velesajam

17.10.2020., subota

12:00 sati, dvorana izlagača Kontura, paviljon 8, štand broj 14
AUKCIJA
Organizator: Aukcijska kuća Kontura, Zagrebački velesajam

18.10.2020., nedjelja

14.00 sati, paviljon 8/Ex Tempore Zona
Dodjela NAGRADA "EX TEMPORE"
Organizatori: Zagrebački velesajam

ZANIMLJIVOSTI ZA POSJETITELJE

14.-18. 10. 2020.

MIKS ’20 - MEĐUNARODNA IZLOŽBA KERAMIKE I STAKLA
LADICA - Likovni art dizajn centar
Pav. 8, št. 20

EX TEMPORE ZONA
Zagrebački velesajam
Paviljon 8

IZLOŽBA RADOVA STUDENATA I PROFESORA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA
ODSJEK STUDIJ DIZAJNA
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Odsjek Studij dizajna
Paviljon 8A, št. 14

IZLOŽBA RADOVA STUDENATA I PROFESORA ŠUMARSKOG FAKULTETA
IZLOŽBA PROTOTIPOVA PRVONAGRAĐENIH UČENIČKIH RADOVA U OKVIRU NATJEČAJA “OSMISLI SVOJ IDEALAN RADNI KUTAK”
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Paviljon 8A, št. 18

IZLOŽBA RADOVA UČENIKA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA ZAGREB
Paviljon 8A/št.8, 21

PREDAUKCIJSKA IZLOŽBA UMJETNINA
Aukcijske kuće KONTURA
14.-18.10.2020.
Paviljon 8, št. 14

AUKCIJA
Aukcijske kuće KONTURA
17.10.2020. u 12.00 sati
Paviljon 8, št. 14