Konferencije, seminari, prezentacije
26.04.2022. (Utorak)

Paviljon 9, Dvorana za prezentaciju

10.30 sati
Svečano otvorenje sajmova BIAM&ZAVARIVANJE
Pozdravna riječ:

14.00 - 16.00 sati
Konferencija: "Budućnost strukovnih zanimanja s pametnim tehnologijama"
Organizator: RCK Ruđer Bošković

14.00 sati
Otvorenje konferencije

14.10 sati
Predstavljanje projekta i uvodna riječ
Ravnateljica Đurđica Fuštar, TŠRB

14.20 sati
Izlaganje/govori
Marko Švaco, Nikola Bađun, Borut Omerzo, FSB, Regionalni centar izvrsnosti za robotske tehnologije, laboratorij za energetsku učinkovitost

14.35 sati
Izlaganje/govor
Martin Kotarski, Klimaoprema d.d.

14.45 sati
Izlaganje/govor
Vladimir Poljančić, Purić d.o.o

14.55 sati
Izlaganje/govor
Marko Delimar, Fakultet elektrotehnike i računarstva

15.05 sati
Izlaganje/govor
Tomislav Pavilić, Veleučilište u Bjelovaru

15.15 sati
Zatvaranje konferencije

27.04.2022. (Srijeda)

Kongresna dvorana Zagrebačkog velesajma
Seminar: "Koordinatori zavarivanja"

Organizator: Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja, Katedra za zavarivanje konstrukcije fakulteta strojarstva i brodogradnje

10.00 - 10.15 sati
Uvodna i pozdravna riječ
Prof.dr.sc. I. Garašić, dipl. ing. stroj., CIWE
SMJERNICE RAZVOJA TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA AL LEGURA, DUPLEX ČELIKA I VISOKOUČINSKOG ZAVARIVANJA UZ OSVRT NA PROJEKTE CEKOM I IMPROWE

11.00 - 11.30 sati
T. Ožanić, dipl.ing.stroj., IWE
IZRADA I MONTAŽA KONSTRUKCIJE HALE ISPITNOG LABORATORIJA ZA VELIKE ELEKTRIČNE STROJEVE I POGONE

11.30 - 12.00 sati
Odmor i kava

12.00 - 12.30 sati
D. Gjuretek, mag.ing.mech., IWE
PROCES IZRADE OKVIRA POSTOLJA ELEKTROMOTORNOG VLAKA

12.30 - 13.00 sati
T. Grigić, ing.str., IWE; I. Blažević, ing.str., IWI-C;
D. Kolak, ing.stroj.; I. Juzvišen, dipl.ing.stroj., CIWE
PRIMJENA AUTOMATIZIRANIH POSTUPAKA ZAVARIVANJA U PROIZVODNJI I NA MONTAŽI

13.00 - 13.15 sati
Odmor

13.15 - 13.45 sati
S. Ljušanin, mag.ing.mech
TRENDOVI RAZVOJA U PROIZVODNJI DODATNIH MATERIJALA ZA ZAVARIVANJE

13.45 - 14.15 sati
Prof.dr.sc. I. Juraga, dipl. ing. stroj., IWE
F. Javor, dipl.ing.stroj., CIWE
ŠKOLOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZAVARIVAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ

14.15 - 14.30 sati
ZAVRŠNA RASPRAVA

14.30 - 15.30 sati
RADNI RUČAK

26.04.2022. (Online)

25. Međunarodno savjetovanje o zaštiti materijala i industrijskom finišu "KORMAT 2022"

In memoriam prof. Ivan Esih

Predavanje će se održati online 26. i 27. travnja 2022. godine u sklopu Međunarodnih sajmova alatnih strojeva i alata te zavarivanja i antikorozivne zaštite "BIAM i Zavarivanje 2022" u organizaciji Zagrebačkog velesajma.

Korozijski procesi izazivaju propadanje konstrukcija i velike materijalne gubitke u gospodarstvu svake zemlje. Zaštita konstrukcija od korozije jedna je od najvažnijih zadaća inženjera i tehničara različitih struka koje se bave projektiranjem, izradom, vođenjem i održavanjem uređaja i postrojenja, a kako bi se ostvarila veća trajnost i povećanje pouzdanosti same konstrukcije i ujedno spriječilo onečišćenje proizvoda i zagađenje okoliša. Konstrukcije je potrebno štititi od korozije, ali i istovremeno voditi računa o utjecaju postupaka zaštite materijala na okoliš.

26. 4. 2022.

Program savjetovanja

09.00 - 09.10 sati
Otvaranje savjetovanja

09.10 - 09.30 sati
Korozijska oštećenja vodovodnih cijevi
V. Šimunović, FSB

09.30 - 09.50 sati
Higijenska procjena prikladnosti nehrđajućeg čelika izrađenog SLM metodom
J. W. Erning, BAM

09.50 - 10.10 sati
Istraživanje otpornosti zaštitnih slojeva korozijski postojanih čelika
G. Rozing, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Osijek

10.10 - 10.30 sati
Zaštita nehrđajućih čelika od trošenja i korozije nitriranjem u plazmi
D. Landek, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

10.30 - 10.50 sati
Algoritam analize uzroka oštećenja za slučajeve koji su podložni mikrobiološki poticanoj koroziji
R. Javaherdashti, MICCOR, Nizozemska

10.50 - 11.05 sati
Stanka

11.25 - 11.45 sati
Procesi trošenja konstrukcijskih materijala
S Jakovljević, FSB

11.25 - 11.45 sati
Utjecaj lutajuće struje na tračnice i sustave pričvršćivanja na gradskim kolosijecima
K. Vranešić, S. Lakušić, M. Serdar, Građevinski fakultet, Zagreb

11.45 - 12.05 sati
Korozijska ispitivanja na bronci primjenom modificirane elektrokemijske ćelije
D. Mikić, L. Brkić, K. Janković-Miloš, Lj. Kratofil Krehula, H. Otmačić Ćurković, Fakultet kemijskog inženjerstva, Zagreb

12.05 - 12.25 sati
Preliminarni rezultati na sustav katodne zaštite naglavnice Pelješkog mosta
K. Kekez, T. Antolović, S. Paviliša, G. Paviliša, PA-EL d.o.o. Veliko Trgovišće

12.25 - 12.40 sati
Stanka

12.40 - 13.00 sati
Zinga zaštita čelične armature u betonu
R. Simpson, GCCL, Holbeach UK

13.00 - 13.20 sati
Zaštita spremnika za prijevoz i skladištenje kemikalija
V. Marić, 3. Maj brodogradilište, Rijeka

13.20 - 13.40 sati
Korozijska svojstva različito sušenih sustava premaza s cinkom u temeljnom sloju
I. Cindrić, L. Turkalj, I. Stojanović, I. Juraga, V Alar, V. Šimunović, M. Kurtela, I. Jurić, D. Rakela Ristevski, Fakultet strojarstva, Končar-Metalne Konstrukcije, Zagreb

13.40 - 14.00 sati
Mikrobiološki poticajna korozija odvodnih cijevi
M. Samardžija, V. Alar, F. Kapor, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i FSB, Zagreb

14.00 - 14.20 sati
Robotski sustav nanošenja zaštitnih premaza u industriji
Š. Jurišić, I Stojanović, FSB, Zagreb

14.20 - 14.35 sati
Stanka

Studentska sekcija

14.35 - 14.45 sati
Zaštitna svojstva epoksi premaza sušenih infracrvenim zračenjem
S. Frljužec, I Cindrić, L. Turkalj, I. Stojanović, FSB, Zagreb

14.45 - 14.55 sati
Korozijska svojstva slojeva aluminijske legure dobivene postupkom aditivne proizvodnje električnim lukom i žicom
H. Tonković, V. Šimunović, M. Kurtela, FSB, Zagreb

14.55 - 15.05 sati
Utjecaj stanja površine na svojstva polimernih prevlaka
L. Meštrović, V. Šimunović, FSB, Zagreb

15.05 - 15.15 sati
Utjecaj vrste zavarenog spoja na svojstva korozijske zaštite organske prevlake
J. Majić, V Šimunović, I. Cindrić, L. Turkalj, FSB , Zagreb

27. 4. 2022.

10.00 - 10.10 sati
Uvodna riječ

10.10 - 10.35 sati
Značaj Hrvatskog društva za zaštitu materijala u edukaciji o koroziji i zaštiti materijala, transferu znanja i povezivanju sa sveučilištima u RH
I. Juraga, FSB, Zagreb

10.35 - 11.00 sati
Koliko su sigurni mostovi u Hrvatskoj?
M. Serdar, Građevinski fakultet, Zagreb

11.00 - 11.10 sati
Stanka

11.10 - 11.35 sati
Materijali u kontaktu s vodom za piće i regulativa
J. W. Erning, BMP, Berlin

11.35 - 12.00 sati
Utjecaj korozije na gospodarstvo, javno zdravlje i sigurnosti
R. Javaherdashti, MICCOR, Nizozemska

12.00 - 12.15 sati
Zaključci